تاریخ : چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 29 May , 2024

“کلید تدبیر و امید

۲۶شهریور

وقتی چشم‌های عابران خیابان به چاله‌چوله‌های آسفالت‌های اصلی شهر می‌افتد نظم تماشای عابران به هم می‌خورد

راستا نیوز/ مهران اشکش : نمیدانم دست کدام یک با مرده شور در یک کاسه است حضرت عزارئیل یا وزارت راه وترابری و یا کارخانه های خودرو خلاصه هرکه است .جیب مرده شور راپر از مال٬ گوش ما را پر هق هق و گریه ، دلمان را پر از غم خیابان مان را فرش قرمزی […]